ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป -งานบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 14,0 5341 6203
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2559
 • หมดเขต    26/01/2559
 • อ่าน   616
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294