ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอรโทร 053 112529
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/01/2559
 • หมดเขต    05/02/2559
 • อ่าน   425
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294