ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2559
 •     โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 160 รูป/คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 120 รูป/คน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0-53223-636 หรือ 0-8618-8942-7
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/01/2559
 • หมดเขต    30/04/2559
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294