ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2559 นั้น ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์โทร 0-5399-8333 ต่อ 234
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   697
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294