ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีคาวมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559ในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-12 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สนใจดูสาขาวิชาที่เปิดและรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 441 4125 ต่อ 112-113, 208-210
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • วันที่ประกาศ   10/02/2559
 • หมดเขต    12/02/2559
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294