ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
 •     โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ที่ 1 ถนนวปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หรือ 08-1399-3024 , 08-4028-0209 , 0-4272-5033
 • หน่วยงาน    โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ที่ 1 ถนนวปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 • วันที่ประกาศ   10/02/2559
 • หมดเขต    15/07/2559
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294