ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์ รับสมัครงานตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาลดังนี้ 1. ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ) 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 3. พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา 4. เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 5 อัตรา 5. ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย หลายอัตรา 6. เภสัชกร 3 อัตรา 7. ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา 8เจ้าหน้าที่ช่าง 1 อัตรา 9.โภชนากร 1 อัตรา 10. กุ๊ก 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 053-801999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/02/2559
 • หมดเขต    16/03/2559
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294