ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และกำหนดวันที่ เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค)(สัมภาษณ์)
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และกำหนดวันที่ เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค)(สัมภาษณ์) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร 0-5399-8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   341
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294