ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ(โควตา)
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ(โควตา)กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้สนใจสามารถติอต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 0-53283561-2, 08-9634-0772
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294