ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน1 อัตรา , ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60447 , 60448
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2559
 • หมดเขต    21/03/2559
 • อ่าน   825
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294