ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(คุณวุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งเลขที่ E010146, ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(คุณวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งเลขที่ E010148 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 3111
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2559
 • หมดเขต    31/03/2559
 • อ่าน   710
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294