ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 และบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2559
 •     โรงเรียนอภัยอริยศึกษา(วัดดับภัย) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 และบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2559 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25 เมษายน 2559(สำหรับผู้จะบรรพชา)และถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (สำหรับผู้จะเรียนต่อ) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-214398, 053-22708
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอภัยอริยศึกษา(วัดดับภัย) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/03/2559
 • หมดเขต    10/05/2559
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294