ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 •     หลักสูตร วท.ม.การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข จำนวน 30 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานประสานงานหลักสูตรวท.ม.การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5387 3726 , 0 5387 3720 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    หลักสูตร วท.ม.การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2559
 • หมดเขต    06/07/2559
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294