ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน(ประเภทข) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5/2559
 •     สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน(ประเภท ข) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5/2559 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0 5333 0092
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2559
 • หมดเขต    06/04/2559
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294