ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จะรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้จัดการและประสานงานด้านวิชาการของโครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
 •     โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้จัดการและประสานงานด้านวิชาการของโครงการนโยบายส่งเสริมการยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-459040
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2559
 • หมดเขต    22/04/2559
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294