ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อให้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติทักษะในการสตัฟฟ์สัตว์ รับจำนวนกำจัด 20 ที่นั่ง
 •     คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อให้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติทักษะในการสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. รับจำนวนกำจัด 20 ที่นั่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 8071
 • หน่วยงาน    คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2559
 • หมดเขต    /05/2559
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294