ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ระเบียบ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่มีความประสงค์จะประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ระเบียบการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ระเบียบการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ทางเว็ป www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-58399-8333 ต่อ 235
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294