ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2559
 • หมดเขต    06/05/2559
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294