ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 158 จำนวน 50 รายวิชา ซึ่งใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่เติมได้ที่เบอร์โทร 0-5321-1592 , 0-5322-1875
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/04/2559
 • หมดเขต    13/05/2559
 • อ่าน   313
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294