ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง เชียงใหม่
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2347-8
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/05/2559
 • หมดเขต    01/05/2559
 • อ่าน   294
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294