ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิสวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 •     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิสวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณบดี ห้อง 7-220/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กและเทคโนโลยี (อาคาร7) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ที่ 1 ถนนวปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-4272-5033,08-1399-3024
 • หน่วยงาน    โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ที่ 1 ถนนวปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 • วันที่ประกาศ   04/05/2559
 • หมดเขต    10/06/2559
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294