ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5390 8500
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   13/05/2559
 • หมดเขต    16/05/2559
 • อ่าน   594
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294