ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ดังนี้ ตำแหน่งผู้ประสานงานต่างประเทศ(ภาษาจีน) 1 อัตรา ,ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลายตำแหน่ง , ตำแหน่ง กุ๊ก 1 อัตรา , ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการเงินและงบประมาณ 1 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.) 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-801999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   13/05/2559
 • หมดเขต    31/05/2559
 • อ่าน   932
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294