ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล เพื่อรับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5384-1101
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   13/05/2559
 • หมดเขต    10/06/2559
 • อ่าน   331
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294