ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วย
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คลินิกทัตกรรมพิเศษ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/05/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294