ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พยาบาลวิจัย จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พยาบาลประจำการ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล หรือ พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง แม่บ้าน (สวนดอกโฮสเทล ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดอน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 5393-6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2559
 • หมดเขต    15/11/2559
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294