ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ 1.พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา 2. ผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา 3. เภสัชกร 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา 5. หัวหน้าแผนกวางแผนการเงินและงบประมาณ 1 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) 1 อัตรา 7.นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา 8. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา 9. เจ้าหน้าที่พัสดุ (คลังยา ) 1 อัตรา 10. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 11. เจ้าหน้าที่พัสดุ(คนพิการ) 1 อัตรา 12. เจ้าหน้าที่ช่าง 2 อัตรา 13. เจ้าหน้าที่ยานยนต์ 1 อัตรา 14. เจ้าหน้าที่เวรเปล 1 อัตรา 15. คนสวน 1 อัตรา 16. เจ้าหน้าที่แม่บ้านประจำห้องผ่าตัด 1 อัตรา 17. Ward Clerk ประจำห้องผ่าตัด 1 อัตรา 18. ทันตแพทย์ 2 อัตรา 19. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา 20. พนักงานส่งอาหาร 3 อัตรา 21. สจ๊วต (พนักงานล้างจาน ) 1 อัตรา 22.กุ๊ก 3 อัตรา 24.โภชนากร 1 อัตรา 25.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 2 อัตรา 26. ธุรการ WARD (WARD CLERR) 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-801999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/11/2559
 • หมดเขต    31/12/2559
 • อ่าน   645
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294