ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 •     คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-949071
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2559
 • หมดเขต    30/11/2559
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294