ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5392 1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2559
 • หมดเขต    15/12/2559
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294