ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานแสดงชาวเขา ชนเผ่าม้ง , ชนเผ่าอาข่า , ชนเผ่าลีซอ ,ชนเผามูเซอ , ชนเผ่าเย้า จำนวนหลายอัตรา
 •     ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานแสดงชาวเขา ชนเผ่าม้ง , ชนเผ่าอาข่า , ชนเผ่าลีซอ ,ชนเผามูเซอ , ชนเผ่าเย้า จำนวนหลายอัตรา ทำงาน Part time ช่วงเวลา 20.00-22.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 053-202-933-5 เวลา 08.00-17.00 น.
 • หน่วยงาน    ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2559
 • หมดเขต    //2559
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294