ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพและสายสามัญ ตามหลักสูตรรุ่นละ 2 ปี
 •     สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพและสายสามัญ ตามหลักสูตรรุ่นละ 2 ปี ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 83/1 หมู่ 5 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5386-2100
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 83/1 หมู่ 5 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294