ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำการศึกษา 2560
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำการศึกษา 2560 ผู้ที่มีความสนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาและสมัครที่ www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02 441 4125 ต่อ 112-113 , 208-210
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    10/02/2560
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294