ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญโท
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญโท ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือเว็บไซต์ http://www.graduate.cmru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053 885990
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2560
 • หมดเขต    20/04/2560
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294