ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารัษ์ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารัษ์ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4522
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2560
 • หมดเขต    03/02/2560
 • อ่าน   339
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294