ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน(เทียบโอน ปวช.) หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 •     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน(เทียบโอน ปวช.) หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 279 ม.9 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน หรือwww.facebook.com/072LPN หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 053-092420 , 086-4286499หมดเขตการรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 • หน่วยงาน    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 279 ม.9 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/01/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   294
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294