ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 27
 •     ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 27 ผู้ที่มีความสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ภาควิชาการท่องเที่ยว ชั้น2 อาคาร HB 5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 053-943297-8
 • หน่วยงาน    ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2560
 • หมดเขต    17/03/2560
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294