ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological university) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน
 •     สำนักงานก.พได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological university) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อยอ่ย" ทุนอื่นๆ" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2547 1911
 • หน่วยงาน    สำนักงานก.พ
 • วันที่ประกาศ   01/02/2560
 • หมดเขต    16/02/2560
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294