ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจต้องการมีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเพื่อที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 1 โครงการ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ดังนี้โครงการ "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 19 จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาม.1-ม.6 ที่มีความสนใจต้องการมีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเพื่อที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัทพ์ 053-277855, 096-2535393 หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัทพ์ 053-942806 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/02/2560
 • หมดเขต    10/03/2560
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294