ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 •     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยฝาง เลขที่ 622/5-6 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5345-1997
 • หน่วยงาน    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2560
 • หมดเขต    10/02/2560
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294