ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม ฯ ตามตำแหน่ง
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม ฯ ตามตำแหน่ง ได้แก่ 1. ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง(ปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธฺขาเทียมฯ กรุงเทพมหานคร) 2. ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ 1 ตำแหน่ง(ปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธฺขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่) 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง(ปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธฺขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-112271-3
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2560
 • หมดเขต    28/02/2560
 • อ่าน   408
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294