ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสำนัก สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ทาง http://www.eqd.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5394-1415
 • หน่วยงาน    สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2560
 • หมดเขต    06/02/2560
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294