ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2560
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 1.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) - สาขาวิทยาศาตร์การออกกำลังกายและกีฬา จำนวน 31 คน - สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 56 2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ) - สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 47 คน - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ จำนวน 23 คน 3. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 50 - สาขาวิชาชีพศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) จำนวน 35 ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครผ่านเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา www.ipecm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5321 3269
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2560
 • หมดเขต    28/03/2560
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294