ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ
 •     โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนและกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนจัดสอบรับนักเรียนใหม่โดยมีการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 จะมีการจัดสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 เมษายน 2560 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัด โรงเรียนจึงมีกำหนดจัดสอบนอกสถานที่ โดยจะทำการสอบช่วงเดือนกันยายน 2559 ใน7 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา พระนครศรีอยุธยา และหนองคาย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมงคล จินาวรณ์ เบอร์โทร 038 716 247-9 ต่อ 6202 หรือ 08-6616 3501
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
 • วันที่ประกาศ   25/02/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294