ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1415
 • หน่วยงาน    สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2560
 • หมดเขต    15/03/2560
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294