ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560
 •     โรงเรียนมัธยมยานากาวา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนมัธยมยานากาวา 124/8 ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ตั้งแต่บันี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 7580 0849
 • หน่วยงาน    โรงเรียนมัธยมยานากาวา 124/8 ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
 • วันที่ประกาศ   01/03/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294