ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสำนัดปลัด จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสำนัดปลัด จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5333 8048-49 ต่อ 224
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ถนนสายบ่อสร้าง -บรรจบทางหลวง1317 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2560
 • หมดเขต    24/03/2560
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294