ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสันทราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพย์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยทัตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2 ) โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5392 1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   330
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294