ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักเงินรายได้ ตำแหน่งงานปฎิบัติงาน(ปฎิบัติงานด้านกิจกรรม นักศึกษาและงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักเงินรายได้ ตำแหน่งงานปฎิบัติงาน(ปฎิบัติงานด้านกิจกรรม นักศึกษาและงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4012 ต่อ 109-110
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2560
 • หมดเขต    07/03/2560
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294