ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัตรงาน ณ สวท.น่าน จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัตรงาน ณ สวท.น่าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เลขที่ 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 3734
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เลขที่ 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2560
 • หมดเขต    17/04/2560
 • อ่าน   268
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294