ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 2007 ต่อ 211
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2560
 • หมดเขต    21/04/2560
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294